GREEN TOGETHER

เก็บขยะ สะพานสารสิน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 พนักงานดีวาน่ากรุ๊ป และ ทีมงานเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้ร่วมมือกันไปเก็บขยะที่ริมชายหาดและบริเวณสะพานสารสิน เพื่อเป็นส่วนช่วยดูแลสังคม ที่จะช่วยให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสะพานสารสินสะอาดมากขึ้น

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน จ.กระบี่ ปี 2560

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน ในโรงเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เนื่องจากพวกเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้น้องๆเด็กๆเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการลดปัญหาขยะในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกับพวกเราทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เริ่มที่โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนหงษ์หยกอุทิศ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมรอยยิ้มของเด็ก จากการร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง จ.กระบี่ ปี 2560

พนักงานในเครือ ดีวาน่า กรุ๊ป ร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ปี 2560

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน ในโรงเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เนื่องจากพวกเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้น้องๆเด็กๆเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการลดปัญหาขยะในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกับพวกเราทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เริ่มที่โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนหงษ์หยกอุทิศ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมรอยยิ้มของเด็ก จากการร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง 2560

พนักงานในเครือ ดีวาน่า กรุ๊ป ร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 1,000 ต้น ณ ชายหาดคลองมุดง อ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง 2559

พนักงานในเครือ ดีวาน่า กรุ๊ป ร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 500 ต้น ณ ชายหาดท่าศาลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา