SHARE TOGETHER

ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานในเครือ ดีวาน่า กรุ๊ป ปี 2560

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาปี 2561 ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป ในสาขาจังหวัด กระบี่ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไข ทั้งหมด 6 คน และได้รับเกียรติจากคุณจริยาวดี สุวรรณดิษฐกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

7 พฤษภาคม 2561: ดีวาน่ากรุ๊ป ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบริจาคเครื่องช่วยหายใจ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบเงินบริจาคโดยคุณ จริยาวดี สุวรรณดิษฐกุล (ลำดับที่ 3 จากด้านขวา) ประธานกรรมการ ดีวาน่ากรุ๊ป, คุณสวิชชาติ ปรัชญกุล (ลำดับที่ 2 จากด้านขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูบุรี จำกัด และคุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล (ลำดับที่ 1 จากด้านขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีวาน่ากรุ๊ป

ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานในเครือ ดีวาน่า กรุ๊ป ปี 2560

เมื่อวันเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาปี 2561 ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป ที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขทั้งหมด 20 คน และได้รับเกียรติจากคุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีวาน่า กรุ๊ป เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลถลาง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดีวาน่า กรุ๊ป เข้ามอบ เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง, เครื่องวัดแรงดันอากาศชนิดบีบมือ(สำหรับทารก), ชุดช่วยหายใจแบบบีบมือ, และรถเข็นเปลนอน ให้กับโรงพยาบาลถลาง เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล

บริจาคเงินเข้ากองทุน

คุณจริยาวดี สุวรรณดิษฐกุล ประธานกรรมการ ดีวาน่า กรุ๊ป ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดีวาน่า กรุ๊ป ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน บ้านบางจัน จังหวัดพังงา

ทดสอบภาคปฏิบัติ นักศึกษาปริญญาตรี

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนในการจัดการทดสอบภาคปฏิบัติ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมื่อวัน 13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง โดยการสอบมีจำลองการปฏิบัติงานจริงระหว่างลูกค้าและพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกครัว ซึ่งแต่ละแผนกจะมีสถานการณ์ที่ให้นักศึกษาต้องแก้ปัญหา แตกต่างกันไป

มอบรถเข็นและเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดีวาน่า กรุ๊ป เข้ามอบรถเข็นและเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลถลาง เพื่อใช้ในรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล

มอบปฏิทินเก่า

เราได้ทำการรวบรวมปฏิทินเก่า ให้กับสมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดภูเก็ต และ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผู้พิการทางสายตา

มอบของของขวัญในวันคนพิการ

ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต ในการให้การสนับสนุนของขวัญ วันคนพิการ ที่ได้จัดขึ้นในวันที่18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

บริจาคเลือด ปี 2561

เราร่วมมือกับธนาคารเลือดและสภากาชาด จังหวัดภูเก็ต ในการขอรับบริจาคเลือดจากพนักงานขององค์กรและบุคคลทั่วไป

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ดีวาน่า กรุ๊ป เราได้นำของขวัญเข้าร่วมกับโรงเรียนบ้านบางจัน จังหวัดพังงา และ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จังหวัดภูเก็ต ในงานเดียวกันยังได้มอบรางวัล สำหรับน้องๆนักเรียน ที่ร่วมโครงการประกวดการคัดลายมือ ให้กับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ในงานเป็นอย่างมาก

Share For Life

Share For Life โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวบรวมและรับบริจาค สิ่งของจากลูกค้าหรือแขกที่เข้าใช้บริการในโรงแรมหรือสปาของเรา และไม่ประสงค์จะนำกลับ รวมถึงรับบริจาคจากพนักงานในองค์กร อาทิเช่น เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า เป็นต้น โดยหลังจากทำการคัดเลือกและรวบรวมสิ่งของได้ในจำนวนหนึ่ง ก็จะนำมาทำความสะอาด เพื่อเตรียมส่งให้กับสถานที่ที่ยังต้องการรับความช่วยเหลือ โดยที่ผ่านมา เราได้ส่งต่อไปยัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภูเก็ต (บ้านมิตรไมตรี), มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, และ มูลนิธิกระจกเงา ทั้งนี้โครงการ Share For Life จะยังคงดำเนินการเรื่อยๆ เพื่อเป็นส่วนช่วยเหลือเล็กๆ ภายใต้สังคมใหญ่ต่อไป

ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงานในเครือ ดีวาน่า กรุ๊ป ปี 2560

เมื่อวันเช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาปี2560 ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป ที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขทั้งหมด 21 คน และได้รับเกียรติจากคุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีวาน่า กรุ๊ป เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

มอบทุนการศึกษา โครงการแข่งขันคัดลายมือ

ดีวาน่า กรุ๊ป ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันการคัดลายมือ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย และในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลแก่น้องๆนักเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

พิธีเปิดเล้าไก่ โรงเรียนบ้านแหลมทราย

ช่วงเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้จัดการทั่วไปและพนักงานในเครือ ดีวาน่ากรุ๊ป ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเล้าไก่ ในโครงการ"เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" หลังจากที่ได้ร่วมกันจำหน่ายเสื้อยืด เพื่อนำรายได้มาจัดสร้างเป็นเล้าไก่ และส่งมอบให้คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ไว้ในความดูแล โดยภายในพิธีดังกล่าว มีการแสดงความสามารถของน้องๆนักเรียน รวมถึงพนักงานยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก

บริจาคเลือด ปี 2560

เราร่วมมือกับธนาคารเลือดและสภากาชาด จังหวัดภูเก็ต ในการขอรับบริจาคเลือดจากพนักงานขององค์กรและบุคคลทั่วไป

เข้าร่วมงาน "นครภูเก็ตวิชาการ 2017 และเปิดโลกสัมมาชีพไทยแลนด์ 4.0"

ดีวาน่า กรุ๊ป ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน"นครภูเก็ตวิชาการ 2017 และเปิดโลกสัมมาชีพไทยแลนด์ 4.0" เพื่อให้ความรู้กับเหล่านักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และเป็นการแนะแนวทางอาชีพในอนาคตให้น้องๆเด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิม4000 ที่นั่ง สะพานหิน จ.ภูเก็ต

สร้างเล้าไก่ โครงการ"เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พวกเราพนักงานในเครือโรงแรมและสปาของดีวาน่า กรุ๊ป ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างเล้าไก่ ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมทราย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้นำเงินจากการเปิดจำหน่ายเสื้อยืดของโครงการ "เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" มาใช้ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในครั้งนี้

บริจาคปฏิทินเก่า ปี 2559

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้ทำการรวบรวมปฏิทินเก่า เพื่อบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอด ผ่านทางศูนย์ที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต นำไปใช้ผลิตเป็นอักษรเบรลล์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา ในวันที่ 20 มกราคม 2560

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยซุ้มของ ดีวาน่า กรุ๊ป มีกิจกรรมให้เด็กระบายสี และจับฉลากของขวัญ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆในงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

มอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป และครอบครัว

ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป และครอบครัว ที่ได้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมภาคใต้

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้ทำการระดมทุนและเปิดรับสิ่งของเพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยนำส่งผ่าน ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

บริจาครถเข็นเปลนอนคนไข้

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้มอบรถเข็นเปลนอนคนไข้ จำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ไว้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถลาง เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

โรงเรียนเกาะมะพร้าว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมช่างของ ดีวาน่า กรุ๊ป ได้ร่วมมือกัน เข้าซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน พร้อมกันนั้นยังช่วยกันทำความสะอาดและทาสีใหม่ให้กับห้องน้ำของโรงเรียนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นทีมช่างได้ทำการประเมินความเสียหายของตัวอาคารเพื่อจัดจ้างและดำเนินการซ่่อมแซมในครั้งต่อไป

บริจาคอาหารสุนัข

กิจกรรมหารายได้จากการจำหน่ายเสื้อเพื่อนำเงินไปซื้ออาหารสุนัข โดยได้รับยอดการจำหน่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 8,950 บาท นำไปซื้ออาหารให้น้องหมาได้ 23 กระสอบ กระสอบละ 10 กิโลกรัม พร้อมกันนั้นได้นำของใช้จำเป็นอย่าง ผ้าขนหนู เพื่อส่งมอบให้กับบ้านพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ทำนุบำรุง "วัดแขนน"

พนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป ร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง วัดเก่าแก่อย่าง วัดแขนน อำเถอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกจากการนำรายได้ในการจำหน่ายเสื้อ ภายใต้โครงการ Share Together เพื่อมาทำประโยชน์ให้กับสังคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

มอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของพนักงาน

ดีวาน่า กรุ๊ป ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ปทั้งหมด เพื่อเป็นส่วนช่วยเหลือพนักงานในองค์กร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สนับสนุนเงินในการสร้างอาคารเรียน

บริจาคเงินสนับสนุนและมอบกระเบื้องปูพื้นในการสร้างอาคารเรียน พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

บริจาคเลือด ปี 2559

Donation for purchasing medical equipment

มอบทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

Scholarships

มอบทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล

Donation

มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหงส์หยกบำรุง

Donation for flood victims

บริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม