ข่าวสาร

คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล เข้าร่วมงาน South East Asia Hotel Investors


คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล หรือ CEO ของ ดีวาน่า กรุ๊ป ได้รับเชิญแสดงปาถกฐาเป็นหนึ่งในวิทยากรรับเชิญจากบรรดาผู้บริหารระดับสูงของเครือโรงแรมชั้นนำ ในงาน“เซาท์อีสต์เอเชีย โฮเทล อินเวสเตอร์ส” (South East Asia Hotel Investors – SEAHIS) โดยงานนี้เปรียบเสมือนการประชุมนักลงทุนและผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคเอเชียจะวันออกเฉียงใต้ โดยสมาคมนักลงทุนด้านโรงแรม หรือฮอฟเทล (HOFTEL) ในงาน SEAHIS จะมีตัวแทนที่เป็นเจ้าของโรงแรม ผู้บริหารระดับสูง หรือนักลงทุนด้านการพัฒนาโรงแรมเจากองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 50 แห่งจากประเทศไทย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, มัลดีฟส์ และออสเตรเลีย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page : The Best Together
=====================================
--Your Little Help Can Make A Big Difference--
​#deevana #charity #sharetogether

คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ในฐานะวิทยากร วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจโรงแรมในอนาคต


คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล หรือ CEO ของ ดีวาน่า กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์ธุรกิจในโครงการสัมนา ภายใต้หัวข้อ "แนวโน้มธุรกิจโรงแรมในอนาคต" ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ วันที่ 5 กันยายน 2560

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : The Best Together
=====================================
--Your Little Help Can Make A Big Difference--
​#deevana #charity #sharetogether

ลงนามความร่วมมือ MOU วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการ รับนักศึกษาในระบบทวิภาคี เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ และ ดีวาน่า กรุ๊ป เราได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตลอดมา เพื่อหวังให้สถานประกอบการของเราเป็นที่เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริง เป็นส่วนช่วยสร้างกำลังพลรุ่นใหม่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : The Best Together
=====================================
--Your Little Help Can Make A Big Difference--
​#deevana #charity #sharetogether

คุณ ศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ให้สัมภาษณ์กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้สัมภาษณ์ กับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการจัดทำงานวิจัย ในหัวข้อ"การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในกลุ่มประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : The Best Together
=====================================
--Your Little Help Can Make A Big Difference--
​#deevana #charity #sharetogether

คุณศึกษิต สุววรณดิษฐกุล ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนักธุรกิจ


คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนธุรกิจ เข้าร่วมสนทนาในหัวข้อ
"สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จ"
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการค้า ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับรายการอายุน้อยร้อยล้าน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : The Best Together
=====================================
--Your Little Help Can Make A Big Difference--
​#deevana #charity #sharetogether

ประสบการณ์ = ความรู้


คุณศึกษิต สุวรรณดิฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ดีวาน่า กรุ๊ป ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้น้องๆ นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงทางวิชาชีพนั้นๆ

โดยบรรยายในรายวิชา การจัดการโรงแรม หัวข้อ Hotel Strategy : Independent hotel VS Chain Hotel และ
รายวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หัวข้อ สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาคใต้และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page : The Best Together
=====================================
--Your Little Help Can Make A Big Difference--
#deevana #learntogether